Nábytok a zdravie

Zdroj:,,European Parliament Pilot Project on Exposure to Indoor Air Chemicals and Possible health Risks 2008" (EUR 23087 EN - 2008) - Projekt Európskeho parlamentu o chemikáliách v interiéroch a možných zdravotných rizikách 2008 Cieľom projektu bolo identifikovať a zmerať znečisťujúce látky vo vnútri verejných budov (vrátane škôl a materských škôlok), určiť hlavné zdroje týchto látok a odhadnúť možné zdravotné riziká (obzvlášť pre deti).

  Výskum prebiehal v niekoľkých veľkých európskych mestách. Bola zisťovaná prítomnosť chemických a biologických látok. Základným zisteným výsledkom bolo, že koncentrácia skúmaných látok vo vnútri budov je výrazne vyššia ako ich koncentrácia vonku!!

  Pred tromi desaťročiami bol zavedený výraz ,,sick building syndrome" (syndróm chorých budov), ktorý označoval súbor nevysvetliteľných príznakov ochorení ako bolesť hlavy, podráždenie dýchacích ciest a očí, nevoľnosť, slabosť atď. Okrem tohto ,,nového" syndrómu, bol pozorovaný nárast ďalšších ochorení spojených so zlou kvalitou vzduchu vo vnútri budov - alergie, astma, kožné a dýchacie poruchy. Nedávna štúdia ďalej potvrdila spojitosť nekvalitného vnútorného prostredia a akútnych chorôb dolných dýchacích ciest u detí do päť rokov a výskyt chronickej bronchitídy a rakoviny pľúc u dospelých.

  Ako najväčší ,,zabijak" bol identifikovaný cigaretový dym, ktorý obsahuje až 3000 chemických látok. Najrozšírenejšou znečisťujúcou látkou je však formaldehyd. Formaldehyd je typický zástupca tzv. problematiky uzatvorených priestorov. Hlavným zdrojom formaldehydu v bytoch býva jeho vybavenie - nábytok z drevotriesky, podlahoviny, koberce či tapety. Je obsiahnutý i v oblečení, čistiacich prostriedkoch a kozmetike. Vzniká tiež pri nekvalitnom spaľovaní fosílnych palív. Z uvedených zdrojov znečistenia je najnebezpečnejšia drevotrieska, na jej výrobu sa spotrebuje veľké množstvo močovino-formaldehydovej živice, ktorá uvoľňuje formaldehyd po veľa rokov, Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje vybavenie detských izieb a spální týmito materiálmi. Odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie je, že koncentrácia formaldehydu by nemala dlhodobo prekračovať 60µg/m3. V domoch, kde boli použité ku konštrukcii drevotrieskové dosky alebo močovino-formaldehydová izolácia, sa i po 20 rokoch môže pohybovať koncentráciá formaldehydu okolo 300µg/m3.

   O formaldehyde sa v odborných kruhoch hovorí ako o jednej z definovaných možných príčin atopického ekzému, chronických zápalov stredného ucha a naštartovanie rôznych alergických stavov ako takých. Pri vyšších koncentráciách sa potom dostavuje silné slzenie, opuchy, zápal pľúc. Koncentrácia 60 - 125 mg/m3, tj. 60.000 - 125.000 µg/m3 môže sôsobiť smrť. Formaldehyd je zaradený ako karcinogénna látka.

Porovnanie nábytkových materiálov.

   Drevotrieska je pre nábytkový priemysel jednoducho dostupná vo veľkom spektre dekorov a formátov. Jednoducho sa spracováva na automatizovaných strojoch a je lacná. Jej problémom je malá odolnosť a zdravotná závadnosť.

   Mäkké drevo (surovina) rýchlo rastie a je lacnejšie ako tvrdé. Je menej náročné na strojné vybavenie pri spracovaní. Obsahuje menej chýb než tvrdé drevo, ktoré je potrebné odstrániť a je možné z neho jednoducho vyrábať veľké formáty, ktoré vyžaduje veľkosériová výroba.

  Tvrdé drevo má najvyššie náklady na vstupnú surovinu. Obsahuje veľa chýb, ktoré by mohli ovplyvniť výslednú pevnosť alebo výzor a je potrebné ich odstrániť. Kvôli ekonomickému hľadisku sa spracovávajú prírezy od dĺžky 25 cm. Prakticky vôbec sa nedodávajú veľké formáty v priebežných lamelách a pre priemysel je zložitá sériová výroba. Ide o najdrahší materiál.

  Zvláštnym hľadiskom pre triedenie je používaný typ lamely/prírezu. Lamela môže byť buď priebežná (ne-nadpájaná) alebo cinkovaná (dĺžkovo nadpájaná). Doska z dĺžkovo nadpájaných lamiel má tzv. parketový vzor a je možné ju vyrábať vo veľkých formátoch vhodných pre veľkovýrobu. Odvrátenou stránkou je väčšia nákladovosť výroby "cinku".

  Drevo prijíma a vydáva vzdušnú vlhkosť, čo sa prejavuje napučaním a zosychaním a následne tvarovými zmenami.